•  North China region 
 •  Xi'an
 •  Hanzhong
 •  Hengshui
 •  Bazhou
 •  Shijiazhuang
 •  Central China region 
 •  Hengyang
 •  East China region 
 •  Wenzhou
 •  Zhenjiang
 •  Southern China region 
 •  Nanning

Xi'an Area Project